1119 • Farní úřad u sv. Petra Praha - Nové Město

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Farní úřad u sv. Petra Praha - Nové Město
Číslo listu NAD: 1119
Datace: 1700 - 1950
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Církevní instituce římskokatolické - fary
Původce: Farní úřad u sv. Petra Praha - Nové Město
Místo vzniku: Praha Nové Město pražské (Praha II - Nové Město, Praha 2 - Nové Město)
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 1.76
Zpracováno: 1.76
Nezpracováno: 10.2
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 21 / 0.49 21 / 0.49 18 / 0.44 1714 - 1950
* úřední knihy 21 / 0.49 21 / 0.49 18 / 0.44 1714 - 1950
Kartony 8 / 0.96 8 / 0.96 2 / 0.23 1700 - 1949
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 35 / 9.53 1801 - 1869
Registraturní pomůcky 9 / 0.31 9 / 0.31 0 / 0.00 1842 - 1941
* podací protokoly/deníky 9 / 0.31 9 / 0.31 0 / 0.00 1842 - 1941
38 / 1,76 38 / 1,76 55 / 10,2
Tematický popis: Knihy instrukcí a nařízení (konzistoriální kurendy), knihy vlastní duchovní správy a ritu (knihy funkční, knihy změn náboženství, knihy biřmovaných), knihy hospodářské a účetní (kniha persoluční, kniha nadací, kniha kostelních účtů), spisový materiál (doklady k oddacím matrikám)
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 125/60 ze dne 7. 10. 1960, 20.5.1975 přír. č. 13/75
Zpracoval: Inventarizace fondu (30.06.2005)
GI 2012 (25.9.2013)
Pomůcky:
Inventář FARNÍ ÚŘAD U SVATÉHO PETRA NA POŘÍČÍ NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 1700-1950 • č. pom. 339
Zobrazeno:  1x