1188 • Dotzauer Richard von

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Dotzauer Richard von
Číslo listu NAD: 1188
Datace: 1827 - 1890
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Osobní fondy
Původce: Dotzauer Richard von (rytíř), pražský obchodník a předseda Obchodní a živnostenské komory v Praze (1816 - 1887); Eleonora von Dotzauer (manželka)
Místo vzniku: Praha Čechy
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.48
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 3 / 0.35 1827 - 1890
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.06 1862 - 1886
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 4 / 0.07 1858 - 1865
* rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 4 / 0.07 1858 - 1865
0 / 0 0 / 0 9 / 0,48
Tematický popis: Osobní dokumenty, čestné adresy, korespondence, písemnosti týkající se činnosti v Obchodní a živnostenské komoře v Praze, rukopis práce "Dějiny a topografie města Kraslic" a poznámky.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: GI 2012 (18.09.2013)
Poznámka: Vytříděno z VGDB. Část fondu uložena ve sbírce listin AHMP sign. Perg. IV - 20 ze dne 13.9.1855
Zobrazeno:  9x