1155 • Farní úřad u Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Farní úřad u Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady
Číslo listu NAD: 1155
Datace: 1884 - 1950
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Církevní instituce římskokatolické - fary
Původce: Farní úřad u Nejsvětějšího srdce Páně Praha - Vinohrady
Místo vzniku: Praha Královské Vinohrady (Vinohrady, Praha XII - Vinohrady); Praha 2 - Vinohrady
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 4.74
Zpracováno: 4.74
Nezpracováno: 0.24
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 76 / 1.71 76 / 1.71 0 / 0.00 1884 - 1950
* úřední knihy 76 / 1.71 76 / 1.71 0 / 0.00 1884 - 1950
Kartony 26 / 3.03 26 / 3.03 2 / 0.24 1887 - 1949
102 / 4,74 102 / 4,74 2 / 0,24
Tematický popis: Nadace, spisy týkající se kostela a kaplí, soutěž na stavbu kostela, Plečnikovy návrhy a korespondence, zařízení kostela, stavební spisy, účty, štola, mapy farnosti, knihy změn náboženství, inventáře, diáře, ohlášky snoubenců a snubní protokoly, knihy spolků (krojová družina, Jednota cyrilská)
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: 30.11.1960 přír. č. 204/60
Zpracoval: Fond zinventarizovala Z. Brátková (26.01.2011)
GI 2012 (15.10.2013)
Pomůcky:
Inventář FARNÍ ÚŘAD U NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ NA VINOHRADECH 1884-1950 • č. pom. 522
Zobrazeno:  6x