252 • Cech sedlářů Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Cech sedlářů Praha
Číslo listu NAD: 252
Datace: 1663 - 1814
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva
Původce: Cech sedlářů Praha
Místo vzniku: Praha Čechy Evropa
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.28
Zpracováno: 0.28
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 1 / 0.03 1 / 0.03 0 / 0.00 1814 - 1814
* úřední knihy 1 / 0.03 1 / 0.03 0 / 0.00 1814 - 1814
Kartony 2 / 0.24 2 / 0.24 0 / 0.00 1672 - 1766
Listiny do roku 1850 2 / 0.01 2 / 0.01 0 / 0.00 1663 - 1741
5 / 0,28 5 / 0,28 0 / 0
Tematický popis: Cechovní artikule a panovnická privilegia, osobní doklady (listy výuční, listy zachovací), spisový materiál, personálie
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 24.06.2015 č. přírůstku 70/2015 (delimitace od: Státní oblastní archiv v Třeboni, oddělení Jindřichův Hradec)
Zpracoval: Fond zinventarizovala Z. Brátková (04.07.2007)
GI 2012 (05.10.2012)
Inventarizace části fondu Z. Brátkovou (02.07.2015)
Poznámka: Sbírka cechů v minulosti ukládána pertinenčním způsobem tzn. materiály zválště listinné a knižní povahy uloženy v příslušných sbírkách.
Pomůcky:
Inventář CECH SEDLÁŘŮ PRAHA 1663-1814 • č. pom. 441
Zobrazeno:  40x