897 • 2. měšťanská škola chlapecká v Karlíně, Praha X., Žižkova 23

Typ záznamu: Fond
Název fondu: 2. měšťanská škola chlapecká v Karlíně, Praha X., Žižkova 23
Číslo listu NAD: 897
Datace: 1907 - 1941
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy měšťanské (střední do roku 1953)
Původce: 2. měšťanská škola chlapecká v Karlíně, Žižkova 23
Místo vzniku: Praha Karlín (Praha 8 - Karlín, Praha X - Karlín)
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.51
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 34 / 0.51 1907 - 1941
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 34 / 0.51 1907 - 1941
0 / 0 0 / 0 34 / 0,51
Tematický popis: Katalogy žáků, kroniky
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: 4.6.2012 č. přírůstku 54/2012, č.j. MHMP 637331/2010
Zpracoval: GI 2012 (25.02.2013)
Zobrazeno:  1x