10 • Rukopis legendy o životě sv. Eligia a oficium. • 1415

Typ záznamu: Record
Signatura:  Zlatníci
Inventární číslo:  10
Název cechu:  Zlatníci, stříbrníci a výrobci galanterie
Heslo:  kniha - rukopis liturgický
Datace:  1415
Místo vydání:  Praha
Obsah:  Rukopis legendy o životě sv. Eligia a oficium.
Fyzický popis:  orig., pap. rkp., lat., 150x210 mm, vazba - dřevěné desky potažené původně červenou kůží, s puklami; foliace starší do fol. 70 jednou rukou, další rukou fol. 71-106, od fol. 107 do 179 novější foliace, číslováno každé desáté folio; přední přídeští: Anno domini millesemo (sic)/ Quadrigentesimo (sic) decimo/quinto Iacobus paier/ fecit scribere istum librum/, gotická minuskula, odpovídá dataci; zadní přídeští: 1515 na infuli S. Elogy toto psano stogy/1378 infula sancti Eligii aportata est/per serenissimum principem ac dominum dominum/ Karolum Quartum Romanorum impera/torem semper augustum et Bohemie regem/ donatam et a domino Karolo rege francie que/nobis aurifabris prage et ipsum dictum/ nostrum imperatorem data est et donata ex gracia speciali//; mezi fol. 179 a deskami uříznutý pruh fol.: "Ssemescitma let tato infule prwe zlatnikum/ dana nez mistr Ian Hus upalen//; písmo počátku 16. století, napsáno až po vyříznutí folia; filigrán: zvon - fol. 108 aj., lovecký roh - fol. 169 ad.; rkp. se skládá z 15 složek: 13 dvanáctifoliových, 2 čtrnáctifoliových, přičemž chybí 3 fol.
Stav:  digitalizováno
Stručný popis:  1r - 94r: Vita s. Eligii episcopi Noviomiensis, 94r-106v: Relacio de pera s. Eligii, 107r: De cruce, 107v-108: prázdné, 109r-169r: oficia s. Eligii. Linování končí až na 172r. Oficia jsou pro svátek I. XII., také pro svátek přenesení 25. VI. a pro svátek biskupské ordinace 14. V., který se slavil v Noyonu a Rouenu.
Literatura:  Hráský, Josef - Značkování výrobků z drahých kovů (Příspěvek k dějinám pražských zlatnických cechů), in: PSH VIII, 1973, s. 5 - 29.
týž - Výrobní značky zlatnických, stříbrnických a ozdobnických mistrů v Čechách v letech 1806 - 1860, in: Acta UPM 14, řada D, Supplementa 3, UMPRUM, Praha 1981
týž - Zlatníci pražského baroka, in: Acta UMP XVII - D 5, UMPRUM, Praha 1987, 175 s.
Cagliori, Liborius - Kurtze Lebens Verfassung deren von Heiligkeit Welt berühmten der lobl. Gold- und Silber- Arbeither Kunst-Verwandten fünf heiligen Männern, Eligii, Tylonis, Anastasii, Andronici und Facii... der mahlen sich befindete Khunst... Prag, 1752 (tisk)
Stehlíková, Dana - Pražské zlatnické dílny v 15. století, in: AH 8, 1983, s. 267 - 285.
táž - Pražští zlatníci v letech 1400 - 1471, in: Staletá Praha 14, 1984, s. 171 - 188.
Urešová, L. - Barokní zlatnictví ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Praha 1974
Vítovský, Jakub - Zlatnictví na dvoře Václava II., in: Umění 13. století v českých zemích, ÚDU, Praha 1983, s. 469 - 483.
Šperling, Ivan - Barokní zlatnické práce pražských kostelů, in: Umění a řemesla 1969, s. 165 - 170.
Menčík, František - Pořádek bratrstva zlatnického v Praze a jeho stanovy z roku 1324, in: Věstník Král. české společnosti nauk, 1891, s. 274 ...
Rybička, B. - O někdejším zřízení a způsobu řemesla zlatnického, in: ČNM XXV, 1857, s. 316
Kalousek, J. - Emler, J. (edd.) - Archiv český, čili staré písemné památky české, díl XIV, statuta cechu novoměstských zlatníků
Jakobowits, Tobias - Die Jüdische Zünfte in Prag, in: Ročenka Společnosti pro dějiny Židů v Československé republice VI, 1936
Krása, Josef - O zlatnících Karla IV., in: Umění a řemesla č. 2, 1978, s. 14 - 18.
Mádl, Martin - Stehlíková, Dana - La reliquaire de la Mitre de Saint Eloi a Prague. Étude pluridisciplinaire, in: Bulletin CIETA, No. 76, 1999, s. 76 - 89.
Menčík, František - Die Prager Goldschmiedezunft, in: MVGdDB XXXII, 1894, s. 384 - 400.
Podlaha, Antonín - Tumpach, J. - Český slovník bohovědný III, Praha 1927, heslo Eligius
Poche, Emanuel - Umělecké řemeslo, in: České umění gotické 1350 - 1420, Praha 1970, s. 320 - 350.
Podlaha, Antonín - Materiálie ke slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, in: Památky archeologické a místopisné, sv. 1 - 49, Praha 1855 - 1958.
Poche, Emanuel - Pražské umělecké řemeslo za Karla IV., in: Staletá Praha 9, 1979, s. 126 - 146.
Lexikon der christlichen Ikonographie, VI. Band, Rom - Freiburg - Basel - Wien, 1974, 1994; heslo "Eligius" s. 122 - 127.
Z Noyonu do Prahy. Kult svatého Eligia ve středověkých Čechách, kol. autorů, ed. Hana Pátková, Scriptorium, Praha 2006.
Benátská, Klára - Společenstvo zlatníků, stříbrníků a klenotníků pro zemi Českou v Praze (1843) 1859-1950. Inventář, Praha 2014.
Poznámka:  V Archivu hl. m. Prahy jsou písemnosti týkající se zlatníků (zvláště z mimopražských lokalit) uloženy ještě v následujících sbírkách (stav z roku 2008):
Sbírka pergamenových listin AMP, sign.: AMP PGL II - 533, AMP PGL II - 3803, AMP PGL II - 1531, AMP PGL II - 317, AMP PGL II - 417, AMP PGL II - 530, AMP PGL II - 533, AMP PGL II - 820, AMP PGL II - 883, AMP PGL II - 1248, AMP PGL II - 1305, AMP PGL II - 1438, AMP PGL II - 1487, AMP PGL II - 1994, AMP PGL II - 2220, AMP PGL II - 2328, AMP PGL II - 2438, AMP PGL II - 2472, AMP PGL II - 2543, AMP PGL II - 2578, AMP PGL II - 2594, AMP PGL II - 3291, AMP PGL II - 3389, AMP PGL II - 3599, AMP PGL II - 3607, AMP PGL II - 3720
Sbírka papírových listin AMP: celkem 83 kusů listin z let 1627 - 1830
ZLATNÍCI, STŘÍBRNÍCI (Goldsmiths; Goldschmiede; Gold- Arbeiter, Silber- Arbeiter)
ZNAK: na modrém štítě zlatý kalich; také zobrazován sv. Eligius s mitrou na hlavě a berlí v ruce
PATRON: sv. Eligius
LATINSKÝ NÁZEV: aurifex, aurifabri
Zobrazeno:  93x