643 • Pěvecký spolek Bendl-Malát Smíchov

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Pěvecký spolek Bendl-Malát Smíchov
Číslo listu NAD: 643
Datace: 1895 - 1955
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)
Původce: Pěvecký spolek Bendl-Malát Smíchov; do r. 1921 Zpěvácký spolek Malát na Smíchově a Pěvecký spolek Bendl v Košířích
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.36
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.07 1895 - 1955
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 10 / 0.24 1895 - 1951
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 9 / 0.23 1895 - 1951
* rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.01 1898 - 1914
Fotografické archiválie 0 / 0.00 0 / 0.00 35 / 0.05 1899 - 1954
* fotografie na papírové podložce 0 / 0.00 0 / 0.00 35 / 0.05 1899 - 1954
0 / 0 0 / 0 46 / 0,36
Tematický popis: Zápisy ze schůzí, účetnictví, dokumentace (fotografie, plakáty, notové zápisy)
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 82/71 dne 18.11.1970, přír. č. 17/72 dne 22.10.1971 z Muzea hl. m. Prahy
Zpracoval: GI 2012 (24.6.2013)
Zobrazeno:  1x