410 • Klub přátel starého Smíchova na Smíchově

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Klub přátel starého Smíchova na Smíchově
Číslo listu NAD: 410
Datace: (1820) 1929 - 1951 (1961)
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné) Společenské organizace 1948 - 1990 - kulturní, vzdělávací a osvětové
Původce: V letech 1929-1933 Klub Starosmíchováků; v letech 1933-1938 Klub Starosmíchováků a přátel starého Smíchova; v letech 1938-1951 Klub přátel starého Smíchova na Smíchově; v r. 1951 včleněn do Klubu za Starou Prahu jako Skupina Smíchov.
Místo vzniku: Praha Smíchov (Praha XVI. - Smíchov, Praha 5 - Smíchov)
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 2.16
Zpracováno: 2.16
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 31 / 0.47 31 / 0.47 0 / 0.00 (1928) 1929 - 1951 (1957)
* úřední knihy 29 / 0.41 29 / 0.41 0 / 0.00 (1928) 1929 - 1951 (1957)
* rukopisy 2 / 0.06 2 / 0.06 0 / 0.00 1929 - 1951 (1957)
Kartotéky 1 / 0.32 1 / 0.32 0 / 0.00 1929 - 1950
Kartony 11 / 1.31 11 / 1.31 0 / 0.00 (1820) 1929 - 1951 (1961)
Fascikly 2 / 0.06 2 / 0.06 0 / 0.00 (1848) 1938 - 1938
45 / 2,16 45 / 2,16 0 / 0
Tematický popis: Výroční zprávy, knihy a kartotéka členů, pokladní a účetní knihy, výstřižky z novin a dokumentační tisky o Smíchově, vyhlášky a tisky o zásobování za 1. sv. války, drobné pozůstalosti a dokumentace členů.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 75/70 dne 18.11.1970, přír. č. 18/72 dne 22.10.1971, přír. č. 8 a 10/82 dne 12.1.1982 z Muzea hl. m. Prahy.
Zpracoval: Inventarizace fondu ke dni 23. 12. 2003 (05.01.2004)
GI 2012 (18.09.2013)
Poznámka: Při pořádání byly z fondu vyčleněny knihy Občanské záložny na Smíchově, Lidové kuchyně na Smíchově a filantropické družiny bývalých žákyň Vyšší dívčí školy v Praze.
Pomůcky:
Inventář KLUB PŘÁTEL STARÉHO SMÍCHOVA NA SMÍCHOVĚ (1820) 1929-1951 (1961) • č. pom. 243
Zobrazeno:  19x