54 • Archiv města Královské Vinohrady

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Archiv města Královské Vinohrady
Číslo listu NAD: 54
Datace: 1851 - 1922 (1927)
Oddělení: 06
Tématické skupiny: Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)
Původce: Obecní a městský úřad na Královských Vinohradech.
Místo vzniku: Praha Královské Vinohrady (Vinohrady, Praha XII - Vinohrady); Praha 2 - Vinohrady
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 44.65
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 24 / 0.79 1884 - 1922
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 24 / 0.79 1884 - 1922
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 181 / 21.72 1851 - 1922 (1927)
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.15 1907 - 1921
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 358 / 21.99 1876 - 1922
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 208 / 12.80 1876 - 1922
* indexy 0 / 0.00 0 / 0.00 24 / 1.32 1899 - 1917
* elenchy 0 / 0.00 0 / 0.00 126 / 7.87 1877 - 1922
0 / 0 0 / 0 564 / 44,65
Tematický popis: Materiály k dějinám obce a města. Zápisy schůzí obecního (městského) zastupitelstva 1861-1921, evidence domovských příslušníků 1864-1922, zemřelých 1876-1922. Spisy dochovány jen částečně, stavební spisy součástí Referátu III. Magistrátu hl. města Prahy (sig. D 14) - viz. Knihy úřední i pomocné. Spisovna pokračuje u Magistrátní úřadovny pro Prahu XII.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 66/60 dne 27.9.1960, přír. č. 28/62
Zpracoval: Upřesnění původce (21.12.2005)
GI 2012 (24.06.2014)
Poznámka: Kniha zápisů obecního zastupitelstva uložena ve sbírce rukopisů AHMP.
Zobrazeno:  1x