944 • Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 118/2, Praha 6 - Hradčany

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 118/2, Praha 6 - Hradčany
Číslo listu NAD: 944
Datace: (1938) 1953 - 2007
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 118/2, Praha 6 - Hradčany; v letech 1953-1960 5. jedenáctiletá střední škola, Praha 5 - Břevnov, Pionýrů 118/2; v letech1961-1969 Střední všeobecně vzdělávací škola, Praha 6 - Hradčany, Parléřova 118/2
Místo vzniku: Praha 6 Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 3.63
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 49 / 1.45 1953 - 1967
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 49 / 1.45 1953 - 1967
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 19 / 2.18 (1938) 1964 - 2007
0 / 0 0 / 0 68 / 3,63
Tematický popis: Třídní výkazy, maturitní protokoly, dokumentace k dějinám školy a jejích předchůdců, pedagogické rady, SRPŠ, hospitace, inspekční zprávy, dokumentace k vojenským maturitním zkouškám, družba, plány práce, granty, účetnictví
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 15.06.2009 č. přírůstku 44/2009, č.j. AMP 949/2009
15.12.2014 č. přírůstku 182/2014, č.j. MHMP 560697/2013
Zpracoval: GI 2012 (10.2.2014)
Zobrazeno:  9x