1077 • Ruské reformní reálné gymnasium Moravská Třebová

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ruské reformní reálné gymnasium Moravská Třebová
Číslo listu NAD: 1077
Datace: 1922 - 1940
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: Ruské reformní reálné gymnasium Moravská Třebová; od r. 1933 přešlo do Ruského reformního reálného gymnasia v Praze XIII. - Vršovicích jako Spolkové ruské reálné gymnasium.
Místo vzniku: Praha Moravská Třebová
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 1.12
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 38 / 0.98 1922 - 1935
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 38 / 0.98 1922 - 1935
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.14 1923 - 1940
0 / 0 0 / 0 39 / 1,12
Tematický popis: Katalogy žáků, maturitní protokoly, kroniky, vysvědčení, výroční zprávy, spisy.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 14/61 dne 8.3.1961
Zpracoval: GI 2012 (13.11.2013)
Zobrazeno:  10x