805 • Obecná škola chlapecká u sv. Františka na Rejdišti, Praha I. - Staré Město

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Obecná škola chlapecká u sv. Františka na Rejdišti, Praha I. - Staré Město
Číslo listu NAD: 805
Datace: (1817) 1874 - 1934 (1949)
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy obecné a národní
Původce: Obecná škola chlapecká Na Rejdišti Praha I. - Staré Město, Uhelný trh 425/4, dříve Obecná škola chlapecká u sv. Františka Praha I. - Staré Město, Na Rejdišti č.p. 82. Založena jako farní škola u sv. Valentýna 1774, sídlila v č.p. 69 - I., r. 1808 Volksschule
Místo vzniku: Praha Staré Město pražské (Praha I. - Staré Město)
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 3.39
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 83 / 0.56 (1817) 1874 - 1934 (1949)
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 83 / 0.56 (1817) 1874 - 1934 (1949)
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 51 / 2.75 1919 - 1934 (1949)
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 5 / 0.08 1918 - 1934
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.04 1918 - 1934
* indexy 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.03 1930 - 1933
* elenchy 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.01 1930 - 1933
0 / 0 0 / 0 139 / 3,39
Tematický popis: Školní katalogy, kroniky, podací protokoly, normálie, indexy k normáliím, inventář zařízení, protokoly konferencí, výpůjčky ze školní knihovny žákovské a učitelské, popisy oběžníků, předávací protokoly zrušené školy.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: GI 2012 (11.03.2014)
Zobrazeno:  2x