1032 • Základní škola, Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Základní škola, Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39
Číslo listu NAD: 1032
Datace: (1950) 1953 - 2012
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Osmileté a devítileté školy
Původce: 18. osmiletá střední škola Praha 4 - Košíře, Plzeňská 117
Základní škola, Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39
Místo vzniku: Praha Praha 4 Praha 5
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.58
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 6 / 0.19 (1950) 1953 - 1993
* rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 3 / 0.09 (1950) 1953 - 1993
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 3 / 0.10 1953 - 1954
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 3 / 0.36 1998 - 2012
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.03 2005 - 2006
0 / 0 0 / 0 10 / 0,58
Tematický popis: Třídní výkazy (1953/54), výroční zprávy, kroniky (též zápisy v kronice 2. střední školy v Košířích 1950-1953), zápisy z pedagogických rad, účetnictví
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 4.9.2012 č. přírůstku 82/2012, č.j. AMP 1476/2012
31.8.2015 č. přírůstku 110/2015, č.j. S-MHMP 831711/2015
22.11.2017 č. přírůstku 112/2017
Zpracoval: GI 2012 (06.12.2013)
Zobrazeno:  7x