931 • Jiráskovo gymnasium Praha II. - Nové Město, Resslova 10

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Jiráskovo gymnasium Praha II. - Nové Město, Resslova 10
Číslo listu NAD: 931
Datace: 1882 - 1950
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: Jiráskovo gymnasium Praha II. - Nové Město, Resslova 10; dříve C. k. vyšší gymnasium v Žitné ul. v Praze
Místo vzniku: Praha Nové Město pražské (Praha II - Nové Město, Praha 2 - Nové Město)
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 7.8
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 5 / 0.75 1882 - 1939
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 372 / 6.94 1882 - 1950
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 372 / 6.94 1882 - 1950
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.11 1923 - 1931
0 / 0 0 / 0 378 / 7,8
Tematický popis: Katalogy žáků, knihy normálií, osobní spisy profesorů
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: Zjištění původce fondu (20.01.2006)
GI 2012 (18.11.2013)
Zobrazeno:  12x