1396 • Farní úřad u Nejsvětější Trojice Praha - Nové Město, Podskalí

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Farní úřad u Nejsvětější Trojice Praha - Nové Město, Podskalí
Číslo listu NAD: 1396
Datace: /1800/ - 1952
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Církevní instituce římskokatolické - fary
Původce: Farní úřad u Nejsvětější Trojice Praha - Nové Město, Podskalí
Místo vzniku: Praha Nové Město pražské (Praha II - Nové Město, Praha 2 - Nové Město) Podskalí
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 5.28
Zpracováno: 5.28
Nezpracováno: 0.33
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 46 / 0.96 46 / 0.96 2 / 0.05 1828 - 1952
* úřední knihy 46 / 0.96 46 / 0.96 2 / 0.05 1828 - 1952
Kartony 33 / 4.00 33 / 4.00 0 / 0.00 1827 - 1951
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 3 / 0.28 /1800/ - /1950/
Registraturní pomůcky 14 / 0.32 14 / 0.32 0 / 0.00 1840 - 1950
* podací protokoly/deníky 14 / 0.32 14 / 0.32 0 / 0.00 1840 - 1950
93 / 5,28 93 / 5,28 5 / 0,33
Tematický popis: Knihy vlastní duchovní správy a ritu, knihy prohlášek snoubenců, knihy hospodářské a účetní povahy, knihy pomocné a spisový materiál, doklady k matrikám oddaných
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 1950, 4.10.1960 přír. č. 127/60, 20.5.1975 přír.č. 13/75
Zpracoval: Fond zinventarizovala Z. Brátková (23.04.2010)
GI 2012 (26.09.2013)
Literatura: Catalogus cleri 1936 a 1938; A. Blaschka: Die Personenstandregister in Protektorat B. u. M.,1940.
Pomůcky:
Inventář FARNÍ ÚŘAD U NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V PODSKALÍ - NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ 1827-1952 • č. pom. 513
Zobrazeno:  39x