PML N4 • 1668-1687

Zobrazit v plné kvalitě 302 obrázků Zobrazeno: 270x
Fara/úřad: Kostel P. Marie na Louži
Poznámky k farnosti: Kostel P. Marie na Louži byl zrušen r. 1784. Fara přenesena nejprve ke kostelu sv. Klimenta, od 1.7.1787 ke kostelu P. Marie Sněžné (PMS). Osada byla připojena k farnostem sousedním (sv. Františka/FR a P. Marie před Týnem/TÝN).
Signatura: PML N4
Mikrofilm: mikrofilm
Rozsah: 153
Obsahy: N; 1668-1678, 1680-1687;
Poznámka:
Zobrazeno:  456x