1055 • Německé spolkové dívčí reformní reálné gymnasium, Praha II. - Nové Město, Charvátova 5

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Německé spolkové dívčí reformní reálné gymnasium, Praha II. - Nové Město, Charvátova 5
Číslo listu NAD: 1055
Datace: 1890 - 1945
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: Německé spolkové dívčí reformní reálné gymnasium, Praha II. - Nové Město, Charvátova 5 - Öfentliches deutsches Vereins-Mädchen-Reformrealgymnasium in Prag II. - 56; založeno r. 1874 společností "Gesellschaft zur Gründung einer deutschen höheren Töchterschule in Prag". Od. r. 1876 německé dívčí lyceum, od r. 1921 postátněno a změněno na reformní reálné gymnasium. Za okupace Německá vyšší škola pro dívky - Deutsche Oberschule für Mädchen in Prag II. - 56. Též pětitřídní přípravná škola - Vorbereitungs Schule.
Místo vzniku: Praha Nové Město pražské (Praha II - Nové Město, Praha 2 - Nové Město)
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 12.64
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 66 / 6.94 1890 - 1945
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 342 / 5.70 1890 - 1945
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 342 / 5.70 1890 - 1945
0 / 0 0 / 0 408 / 12,64
Tematický popis: Katalogy, spisy
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: dne 12.6.1958
Zpracoval: GI 2012 (02.01.2014)
Určení části fondu (15.12.2016)
Zobrazeno:  1x