99 • Okresní soud obchodní (bagatelní) Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Okresní soud obchodní (bagatelní) Praha
Číslo listu NAD: 99
Datace: 1873 - 1949
Oddělení: 08
Tématické skupiny: Justiční správa a soudy po roce 1850 - okresní (včetně pozemkových knih a soudů pracovních)
Původce: Okresní soud obchodní (bagatelní) Praha
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 37.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 333 / 15.40 1873 - 1949
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 333 / 15.40 1873 - 1949
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 158 / 19.70 1873 - 1949
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 18 / 1.40 1901 - 1936
Kartotéky 0 / 0.00 0 / 0.00 11 / 0.50 1873 - 1949
0 / 0 0 / 0 520 / 37
Tematický popis: Písemnosti agendy sporů ve věcech obchodních (bagatelních) vzešlé z činnosti soudu v rámci jeho působnosti.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 6/59 dne 17.3.1959, přír. č. 38/63 dne 27.11.1963, přír. č. 6/64 dne 14.3.1964, přír. č. 10/78 dne 4.1.1978
Zpracoval: GI 2012 (26.5.2014)
Zobrazeno:  1x