1618 • Společnost pro povznesení německé vědy, umění a literatury v Čechách

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Společnost pro povznesení německé vědy, umění a literatury v Čechách
Číslo listu NAD: 1618
Datace: 1892 - 1945
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948 Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné) Spolky národnostní do roku 1948 Spolky umělecké do roku 1948
Původce: Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen, od r. 1941 Deutsche Akademie der Wissenschaften in Prag
Místo vzniku: Praha Čechy
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 10.29
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 82 / 1.40 1892 - 1945
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 82 / 1.40 1892 - 1945
Kartotéky 0 / 0.00 0 / 0.00 6 / 0.60 1892 - 1945
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 71 / 8.20 1892 - 1945
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.09 1906 - 1941
0 / 0 0 / 0 161 / 10,29
Tematický popis: Spisy vědeckých a výzkumných expedicí a komisí, publikace, organizační záležitosti, nadační materiály, účetnictví
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: GI 2012 (04.11.2013)
Zobrazeno:  4x