1418 • Lidové bytové družstvo Praha - ústředí

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Lidové bytové družstvo Praha - ústředí
Číslo listu NAD: 1418
Datace: (1910) 1949 - 2009
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Družstva stavební a bytová (lidová bytová družsta)
Původce: Lidové bytové družstvo - ústředí, Tusarova 38, Praha 7 (dříve Bolzanova 3, Praha 1)
Lidové bytové družstvo Praha - ústředí, Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1599/31
Místo vzniku: Praha Praha 6
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 8.44
Zpracováno: 8.44
Nezpracováno: 11.51
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 246 / 6.95 246 / 6.95 39 / 1.97 1949 - 2009
* úřední knihy 246 / 6.95 246 / 6.95 39 / 1.97 1949 - 2009
Kartony 12 / 1.40 12 / 1.40 0 / 0.00 (1910) 1949 - 1993
Fotografické archiválie 4 / 0.09 4 / 0.09 0 / 0.00 /1950/ - /1990/
* fotoalba 2 / 0.08 2 / 0.08 0 / 0.00 1954 - 1956
* fotografie na papírové podložce 2 / 0.01 2 / 0.01 0 / 0.00 /1950/ - /1990/
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 124 / 9.46 1949 - 2009
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 5 / 0.08 1990 - 1993
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 5 / 0.08 1990 - 1993
262 / 8,44 262 / 8,44 168 / 11,51
Tematický popis: Zápisy valných hromad, zápisy shromáždění a schůzí delegátů, zápisy schůzí představenstva a ústřední bytové komise, evidence členů, účetní knihy, ukázky členských přihlášek právních předchůdců, účetní materiál, fotodokumentace, základní právní dokumenty, majetkoprávní záležitosti
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 29/81 dne 2.7.1981
12.06.2009 č. přírůstku 43/2009, č.j. AMP 0977/2009
28.07.2010 č. přírůstku 91/2010, č.j. AMP 2110/2009
Zpracoval: Inventarizace fondu. (24.02.2005)
GI 2012 (09.12.2013)
Pomůcky:
Inventář LIDOVÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO PRAHA - ÚSTŘEDÍ (1910) 1949-1993 • č. pom. 315
Zobrazeno:  1x