632 • Spolek pro zbudování pomníku Husova v Praze

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Spolek pro zbudování pomníku Husova v Praze
Číslo listu NAD: 632
Datace: 1889 - 1918
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné) Spolky hospodářské do roku 1948 (zemědělské, lesní, myslivecké, včelařské, zahrádkářské, stavby budov, potravní, živnostenských řemesel apod.)
Původce: Spolek pro zbudování pomníku Husova v Praze (Spolek pro zbudování pomníku mistra Jana z Husi v Praze)
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 2.03
Zpracováno: 2.03
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 25 / 0.43 25 / 0.43 0 / 0.00 1889 - 1917
* úřední knihy 24 / 0.40 24 / 0.40 0 / 0.00 1889 - 1917
* rukopisy 1 / 0.03 1 / 0.03 0 / 0.00 1914 - 1914
Kartony 14 / 1.60 14 / 1.60 0 / 0.00 1889 - 1918
39 / 2,03 39 / 2,03 0 / 0
Tematický popis: Zápisy o schůzích, jednatelské zprávy, stanovy, letáky, korespondence, členské knihy, účetnictví, brožury, diplomy, barvotisky, výstřižky z novin, pamětní kniha, stavební deník
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: GI 2012 - nedohledáno inv. č. 24 Zápisy ze schůze valné hromady 1915 a inv. č. 98 Organizační výbor Husových slavností 1915 (29.05.2014)
Dohledány inventární č. 24 (zápis valné hromady 1915) a 98 spisy k odhalení pomníku r. 1915 (04.07.2014)
Pomůcky:
Inventář SPOLEK PRO ZBUDOVÁNÍ HUSOVA POMNÍKU V PRAZE (1889 - 1918) • č. pom. 134
Zobrazeno:  1x