1379 • Vysoká škola umělecko-průmyslová, Praha 1, Alšovo nábř. 8

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Vysoká škola umělecko-průmyslová, Praha 1, Alšovo nábř. 8
Číslo listu NAD: 1379
Datace: 1885 - 1999
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Vysoké školy Odborné školy - průmyslové (vyšší a nižší) Odborné školy - ostatní (jazykové, hudební, výtvarné apod.)
Původce: Vysoká škola umělecko-průmyslová, Praha 1, Alšovo nábř. 8; dříve Česká umělecko-průmyslová škola Praha I., Rudolfovo nábř. 8
Místo vzniku: Praha Praha 1
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory uložené v instituci na základě smlouvy
Inventarizováno: 12.49
Zpracováno: 12.49
Nezpracováno: 16.46
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 149 / 3.57 149 / 3.57 2 / 0.03 1885 - 1944
* úřední knihy 149 / 3.57 149 / 3.57 2 / 0.03 1885 - 1944
Kartony 68 / 7.74 68 / 7.74 72 / 8.74 1885 - 1999
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 80 / 6.56 /1900/ - 1998
Registraturní pomůcky 44 / 1.18 44 / 1.18 54 / 1.13 1885 - 1977
* podací protokoly/deníky 44 / 1.18 44 / 1.18 25 / 0.62 1885 - 1977
* indexy 0 / 0.00 0 / 0.00 29 / 0.51 1911 - 1950
261 / 12,49 261 / 12,49 208 / 16,46
Tematický popis: Katalogy posluchačů, zápisy o zasedání profesorského sboru, osobní spisy zaměstnanců školy včetně materiálů našich významných umělců, podací protokoly, projektová dokumentace, fotodokumentace, diplomové práce, semináře profesorů
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 19/80 dne 13.5.1980
01.12.2008 č. přírůstku 112/2008, č.j. AMP 0391/2008
26.07.2010 č. přírůstku 89/2010, č.j. AMP 577/2010
Zpracoval: Uspořádání a zinventarizování fondu. (01.04.2004)
Zpracování a zinventarizování (01.04.2004)
GI 2012 (19.02.2014)
Poznámka: Část materiálů z let 1946 -1962 a veškeré materiály po r. 1962 uloženy ve spisovně školy.
Pomůcky:
Inventář VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE 1885 - 1962 • č. pom. 252
Zobrazeno:  197x