1138 • Farní úřad u sv. Antonína Praha - Holešovice

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Farní úřad u sv. Antonína Praha - Holešovice
Číslo listu NAD: 1138
Datace: /1800/ - /1950/
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Církevní instituce římskokatolické - fary
Původce: Farní úřad u sv. Antonína Praha - Holešovice
Místo vzniku: Praha Holešovice (Praha 7 - Holešovice)
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 2.05
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 22 / 0.55 /1800/ - /1950/
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 13 / 1.50 /1800/ - /1950/
0 / 0 0 / 0 35 / 2,05
Tematický popis: Inventář, kniha nadačních mší, změn náboženství, biřmovaných, spisy kostela sv. Klimenta, spisy nadační a matriční, spisy o stavbě kostela sv. Antonína, zádušní účty [?]
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 3.11.1960 přír.č. 155/60, 20.5.1975 přír. č. 13/75
Zpracoval: GI 2012 (10.10.2013)
Zobrazeno:  9x