248 • Cech puškařů a pažbařů Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Cech puškařů a pažbařů Praha
Číslo listu NAD: 248
Datace: /1600/ - 1859 (1941)
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva
Původce: Cech puškařů a pažbařů Praha
Místo vzniku: Praha Čechy
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.32
Zpracováno: 0.32
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 4 / 0.08 4 / 0.08 0 / 0.00 /1600/ - 1859 (1941)
* úřední knihy 4 / 0.08 4 / 0.08 0 / 0.00 /1600/ - 1859 (1941)
Kartony 2 / 0.24 2 / 0.24 0 / 0.00 1709 - 1854
6 / 0,32 6 / 0,32 0 / 0
Tematický popis: Cechovní artikule, kniha učedníků, kniha vyučených, osobní doklady (výuční listy, fedrovní listy, křestní listy, školní vysvědčení) a různý spisový materiál
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: Fond zinventarizovala Z. Brátková (15.08.2006)
GI 2012 (05.10.2012)
Poznámka: Sbírka cechů v minulosti ukládána pertinenčním způsobem tzn. materiály zválště listinné a knižní povahy uloženy v příslušných sbírkách.
Pomůcky:
Inventář CECH PUŠKAŘŮ A PAŽBAŘŮ PRAHA [1600] 1709 - 1854 (1941) • č. pom. 378
Zobrazeno:  18x