962 • Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1
Číslo listu NAD: 962
Datace: 1866 - 1997
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: Střední všeobecně vzdělávací škola Jana Nerudy Praha 1 - Malá Strana, Hellichova 3; původně Státní česká reálka na Malé Straně; pak Státní čsl. reálka Jana Nerudy, Praha I. - Malá Strana, Novodvorská 3; Městské reálné gymnasium ; Nerudovo gymnasium; Jedenáctiletá střední škola Praha 3 - Malá Strana
Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1
Místo vzniku: Praha Malá Strana Praha 1
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 14.49
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 173 / 5.79 1866 - 1966
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 173 / 5.79 1866 - 1966
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 89 / 8.21 1875 - 1997
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 7 / 0.24 1895 - 1933
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 7 / 0.24 1895 - 1933
Tisky 0 / 0.00 0 / 0.00 8 / 0.25 1875 - 1937
* tisky po roce 1800 0 / 0.00 0 / 0.00 8 / 0.25 1875 - 1937
0 / 0 0 / 0 277 / 14,49
Tematický popis: Katalogy žáků, protokoly o zkouškách, maturitní protokoly, spisy, výroční zprávy, podací protokoly, inventární knihy, kronika (1922-1939), kniha normálií, účetní knihy, zápisy z konferencí
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 78/72 dne 16.11.1972
18.08.2005 č. přírůstku 57/2005
02.09.2011 č. přírůstku 59/2011, č.j. AMP 1683/2011
Zpracoval: GI 2012 (10.2.2014)
Určení části fondu (15.12.2016)
Zobrazeno:  17x