71 • Okresní správa politická Královské Vinohrady

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Okresní správa politická Královské Vinohrady
Číslo listu NAD: 71
Datace: 1872 - 1927
Oddělení: 06
Tématické skupiny: Politická správa po roce 1850 - okresní (včetně sčítacích operátů, lesních dohledacích úřadů)
Původce: Okresní hejtmanství Královské Vinohrady, Okresní správa politická Královské Vinohrady
Místo vzniku: Praha Královské Vinohrady (Vinohrady, Praha XII - Vinohrady); Praha 2 - Vinohrady
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 24.84
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 38 / 0.64 1884 - 1927
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 38 / 0.64 1884 - 1927
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 49 / 5.88 1872 - 1926
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 4 / 0.38 1872 - 1915
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 290 / 17.94 1894 - 1927
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 237 / 13.84 1898 - 1927
* elenchy 0 / 0.00 0 / 0.00 53 / 4.10 1894 - 1927
0 / 0 0 / 0 381 / 24,84
Tematický popis: Materiály k politickým, konskripčním, kultovním, školským, zdravotním, sociálním, policejním, stavebním, finančním a j. záležitostem okresu.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 70/90 dne 6. a 29.12.1990
Zpracoval: Upřesnění původce (21.12.2005)
GI 2012 (26.06.2014)
Zobrazeno:  15x