412 • Klub Třebíčanů v Praze

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Klub Třebíčanů v Praze
Číslo listu NAD: 412
Datace: (1879) 1925 - 1952
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Ostatní spolky do roku 1948 Domácí spolky krajanské do roku 1948 Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)
Původce: Klub Třebíčanů v Praze
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.72
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 6 / 0.72 (1879) 1925 - 1952
Tematický popis: Zápisy o schůzích dramatického odboru, korespondence, stanovy, fotografie, kartotéka dramatického odboru, výstřižky a tiskoviny
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: GI 2012 (25.6.2013)
Zobrazeno:  6x