759 • Československý abstinenční svaz Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Československý abstinenční svaz Praha
Číslo listu NAD: 759
Datace: 1905 - 1962
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948
Původce: Od r. 1918 Československý abstinenční svaz Praha, r. 1905 - 1908 Zemský spolek proti alkoholismu, r. 1908 - 1918 Čsl. abstinenční svaz se sídlem v Praze
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 2.08
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 7 / 0.12 1905 - 1962
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 7 / 0.12 1905 - 1962
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 23 / 1.96 1905 - 1950
0 / 0 0 / 0 30 / 2,08
Tematický popis: Spisový materiál, propagační brožury, účetní knihy, zápisy ze schůzí
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 8/62 dne 17.4.1962 od Václava Rubeše, býv. tajemníka svazu.
13.07.2011 č. přírůstku 44/2011, č.j. AMP 1402/2011 (delimitace od: Státní okresní archiv Hradec Králové)
Zpracoval: GI 2012 (22.02.2013)
Zobrazeno:  1x