6 • Úřad městské části Praha 1

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Úřad městské části Praha 1
Číslo listu NAD: 6
Datace: (1904) 1945 - 2010
Oddělení: 02
Tématické skupiny: Národní výbory okresní a jim na roveň postavené NV městské, jednotné NV a ÚNV Samospráva po roce 1990 - městská a obecní
Původce: Obvodní národní výbor v Praze I., pak Obvodní národní výbor v Praze 1.
Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1
Místo vzniku: Praha Praha 1
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 118.0
Zpracováno: 118.0
Nezpracováno: 149.24
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 229 / 8.00 1945 - 1989
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 229 / 8.00 1945 - 1989
Kartony 930 / 112.50 930 / 112.50 647 / 71.54 (1904) 1945 - 1990 (2009)
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 865 / 67.20 (1904) 1945 - 2010
Registraturní pomůcky 57 / 1.50 57 / 1.50 58 / 2.50 1947 - 1991
* podací protokoly/deníky 7 / 0.20 7 / 0.20 58 / 2.50 1957 - 1982
* indexy 50 / 1.30 50 / 1.30 0 / 0.00 1947 - 1991
Kartotéky 11 / 4.00 11 / 4.00 0 / 0.00 1948 - 1953
998 / 118 998 / 118 1799 / 149,24
Tematický popis: Materiály vzniklé z činnosti Úřadu městské části v Praze 1. Zápisy rad a plén ONV, hospodaření s národním majetkem, materiály komisí, podací deníky, rozbory hospodaření, živnostenské spisy
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 16. 7. 1960 pod č. 49/60, 28.7.1961 pod č. 40/61, 1.9.1975 pod č. 21/75, přír. č. 22/03 dne 5.4.2001
18.04.2008 č. přírůstku 37/2008, č.j. AMP 1538/2007
01.08.2012 č. přírůstku 71/2012, č.j. AMP 239/2011, 40/2012
02.12.2013 č. přírůstku 102/2013, č.j. AMP 385/2009
02.12.2013 č. přírůstku 103/2013, č.j. AMP 385/2009
09.02.2015 č. přírůstku 39/2015, č.j. AMP 2007/2013
09.02.2015 č. přírůstku 40/2015, č.j. AMP 2505/2014
13.02.2017 č. přírůstku 15/2017, č.j. MHMP 1628004/2016
11.01.2018 č. přírůstku 12/2018
Skartace: červen 1960 dr. M. Svobodová
Zpracoval: GI 2012 (02.12.2013)
Fond zinventarizovali M. Lašťovka a I. Dejmková (02.12.2013)
Pomůcky:
Dílčí inventář OBVODNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA 1. FINANČNÍ ODBOR - SPRÁVA NÁRODNÍHO MAJETKU - AGENDA TZV. HOSPODAŘENÍ S NÁRODNÍM MAJETKEM (1904) 1945-19… • č. pom. 546
Zobrazeno:  19x