1191 • Československá rukopisná společnost

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Československá rukopisná společnost
Číslo listu NAD: 1191
Datace: (1867) 1932 - 1952 (1990)
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné) Společenské organizace 1948 - 1990 - kulturní, vzdělávací a osvětové
Původce: Československá rukopisná společnost
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 3.82
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 38 / 2.75 1932 - 1952 (1990)
Tisky 0 / 0.00 0 / 0.00 24 / 0.95 (1867) 1934 - 1934
* tisky po roce 1800 0 / 0.00 0 / 0.00 24 / 0.95 (1867) 1934 - 1934
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.12 1935 - 1945
0 / 0 0 / 0 63 / 3,82
Tematický popis: Spisovna spolku, korespondence, materiály členů, materiály a výstřižky z tisky k českým dějinám, tisky (týdenník Přehled, Osvěta, Květy, Časopis historický)
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: GI 2012 (13.11.2013)
Dohledání části fondu (06.02.2015)
Zobrazeno:  1x