11 • Úřad městské části Praha 8

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Úřad městské části Praha 8
Číslo listu NAD: 11
Datace: (1926) 1945 - 2007
Oddělení: 02
Tématické skupiny: Národní výbory okresní a jim na roveň postavené NV městské, jednotné NV a ÚNV Samospráva po roce 1990 - městská a obecní
Původce: Obvodní národní výbor v Praze 8
Úřad městské části Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8
Místo vzniku: Praha Praha 8
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 143.1
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 302 / 36.25 (1926) 1945 - 1984
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 1172 / 105.85 1945 - 2007
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 27 / 1.00 1953 - 1974
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 27 / 1.00 1953 - 1974
0 / 0 0 / 0 1501 / 143,1
Tematický popis: Zápisy z jednání pléna a rady, materiály odbory, matriční dokumenty, živnostenské materiály, rozbory hospodaření
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 7.6.1960 pod č. 24/60
15.11.1961 pod č. 52/61
16.7.1971 pod č. 72/71
21. 7. 1976 pod č. 32/76
11.5.1977 pod č. 11/77
28.6.1977 pod č. 14/77
08.12.2004 č.př. 36/2004
19.09.2005 č. přírůstku 70/2005
18.04.2008 č. přírůstku 40/2008, č.j. AMP 151/2007
01.10.2008 č. přírůstku 91/2008, č.j. AMP 1061/2008
16.03.2012 č. přírůstku 18/2012, č.j. AMP 512/2010
21.03.2013 č. přírůstku 36/2013, č.j. AMP 0425/2012
20.05.2015 č. přírůstku 62/2015, č.j. AMP 3073/2014
Skartace: 14.5.1960 dr. M. Svobodová
18.3.1971 dr. M. Svobodová
Zpracoval: GI 2012 (21.03.2013)
Zobrazeno:  7x