1081 • Ústav moderních řečí ROH, Praha II., Spálená 18

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústav moderních řečí ROH, Praha II., Spálená 18
Číslo listu NAD: 1081
Datace: 1933 - 1949
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Odborné školy - ostatní (jazykové, hudební, výtvarné apod.)
Původce: Ústav moderních řečí ROH, Praha II., Spálená 18; do r. 1939 "Anglický ústav" spolek pro pěstování a rozšíření angličtiny a vydržování anglické školy, Praha II., Spálená 28 (do cca 1937 Praha I., Hradební 11); pak Soukromá škola jazyková "Ústav moderních řečí" (do r. 1944)
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.26
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.12 1945 - 1949
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 27 / 0.14 1933 - 1949
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 27 / 0.14 1933 - 1949
0 / 0 0 / 0 28 / 0,26
Tematický popis: Třídní katalogy, účetní materiály, zápisy z valných hromad 1933-1939
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 51/72 ze dne 19.6.1972
15.5.2015 č. přírůstku 60/2015, č.j. S-MHMP 441919/2015
Zpracoval: Určení původce fondu (09.02.2006)
GI 2012 (04.02.2014)
Zobrazeno:  6x