440 • Katolická jednota svatováclavská Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Katolická jednota svatováclavská Praha
Číslo listu NAD: 440
Datace: 1887 - 1951
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Spolky náboženské a ateistické do roku 1948
Původce: Katolická jednota svatováclavská v Praze
Místo vzniku: Praha Malá Strana
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.33
Zpracováno: 0.33
Nezpracováno: 0.06
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 7 / 0.17 7 / 0.17 1 / 0.06 1887 - 1912
* úřední knihy 7 / 0.17 7 / 0.17 1 / 0.06 1887 - 1912
Kartony 1 / 0.12 1 / 0.12 0 / 0.00 1887 - 1951
Registraturní pomůcky 2 / 0.04 2 / 0.04 0 / 0.00 1887 - 1910
* podací protokoly/deníky 2 / 0.04 2 / 0.04 0 / 0.00 1887 - 1910
10 / 0,33 10 / 0,33 1 / 0,06
Tematický popis: Knihy členských příspěvků, pokladní deníky, korespondence
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 133/60 dne 12.10.1960
Zpracoval: GI 2012 Při GI 2012-2013 dne 18. 9. 2013 nedohledána úř. kniha z pomůcky č. 151/2 inv. č. 13 (knihy členských příspěvků 1928) (30.10.2013)
Pomůcky:
Sdružený a skupinový inventář (část) KATOLICKÁ JEDNOTA SVATOVÁCLAVSKÁ (1887 - 1951) • č. pom. 151/2
Zobrazeno:  1x