624 • Občanská beseda Smíchov

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Občanská beseda Smíchov
Číslo listu NAD: 624
Datace: 1864 - 1945
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)
Původce: Občanská beseda Smíchov
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.26
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 3 / 0.15 1864 - 1943
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.03 1911 - 1943
* rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.12 1864 - 1913
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.11 1864 - 1945
0 / 0 0 / 0 4 / 0,26
Tematický popis: Kniha přání, pamětní kniha, účetnictví, katalogy knihovny
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 78/70 dne 18.11.1970 z Muzea hl. m. Prahy, dne 22.11.1971, přír. č. 12/82 dne 12.1.1981
Zpracoval: GI 2012 (20.08.2013)
Zobrazeno:  1x