1351 • Pracovní soud Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Pracovní soud Praha
Číslo listu NAD: 1351
Datace: 1932 - 1949
Oddělení: 08
Tématické skupiny: Justiční správa a soudy po roce 1850 - okresní (včetně pozemkových knih a soudů pracovních)
Původce: Pracovní soud v Praze
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 15.9
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 138 / 2.40 1932 - 1949
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 138 / 2.40 1932 - 1949
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 114 / 12.90 1932 - 1949
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 6 / 0.60 1932 - 1949
0 / 0 0 / 0 258 / 15,9
Tematický popis: Písemnosti agendy sporů ve věcech pracovních (zejm. mezi podnikateli a dělníky: sporů mzdových, o zrušení prac. poměru ad. a smírčího řízení v hromadných sporech mezi zaměstnavateli a odbory) vzešlé z činnosti soudu v rámci jeho působnosti.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 3/78 dne 4.1.1978
Zpracoval: GI 2012 (27.05.2014)
Zobrazeno:  1x