119 • Internační tábory Němců

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Internační tábory Němců
Číslo listu NAD: 119
Datace: 1945 - 1953
Oddělení: 02
Tématické skupiny: Sběrné tábory a odsunová střediska
Původce: Internační tábory Němců: Hagibor, Modřany, Hloubětín, Klecany, Žalov, Strahov a různá provizorní táborová zařízení ve školách
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 13.82
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 97 / 2.51 1945 - 1950
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 97 / 2.51 1945 - 1950
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 82 / 9.02 1945 - 1953
Kartotéky 0 / 0.00 0 / 0.00 25 / 2.09 1945 - 1952
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 3 / 0.20 1945 - 1946
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.12 1945 - 1946
* indexy 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.08 1946 - 1946
0 / 0 0 / 0 207 / 13,82
Tematický popis: Dosti nerovnoměrně, resp. torzovitě dochované písemnosti (spisy, dílčí kartotéky a seznamy) správ internačních táborů (Hagibor, Modřany, Hloubětín, Klecany, Žalov, Strahov a různých provizorních táborových zařízeních ve školách), v nichž byly soustřeďovány osoby, které byly z různých důvodů prověřovány, a osoby bezprizorní, které se zde ocitly koncem války (především německé národnosti, ale i jiných národností, které válka vyhnala ze svých domovů). Spisový materiál je odrazem činností správ táborů, kterou lze z hlediska vedení písemností označit za chaotickou.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 1/55 dne 1.-5.2.1955
Zpracoval: GI 2012 (09.06.2014)
Zobrazeno:  1x