1261 • Rodinný archiv Wimmerů

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Rodinný archiv Wimmerů
Číslo listu NAD: 1261
Datace: 1862 - 1907
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Rodinné archivy
Původce: Rodina Wimmerova z Prahy
Místo vzniku: Praha Čechy
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.01
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.01 1862 - 1907
* rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.01 1862 - 1907
0 / 0 0 / 0 1 / 0,01
Tematický popis: Kniha dat členů rodiny
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 38/71 dne 26.3.1971 převzato z Muzea hl. m. Prahy
Zpracoval: GI 2012 (28.08.2013)
Zobrazeno:  4x