948 • Benešovo státní reálné gymnasium, Velvarská 33/330, Praha XIX.

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Benešovo státní reálné gymnasium, Velvarská 33/330, Praha XIX.
Číslo listu NAD: 948
Datace: 1919 - 1953
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: Benešovo státní reálné gymnasium, Praha XIX. - Dejvice; v letech 1919-1937 Státní československé reformní reálné gymnasium v Praze XIX., Sládkova 164 (na Letné); od r. 1937 sídlo Velvarská 330, Praha XIX., během 2. sv. války Praha I., Dušní 7; od r. 1945 zpátky ve Velvarské ulici
Benešovo státní reálné gymnasium, Praha XIX., Velvarská 33/330
Místo vzniku: Praha Dejvice (Praha 6 - Dejvice) Praha XIX.
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 4.11
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 160 / 4.11 1919 - 1953
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 160 / 4.11 1919 - 1953
0 / 0 0 / 0 160 / 4,11
Tematický popis: Katalogy žáků, maturitní protokoly, kronika, pamětní kniha
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 20.03.2013 č. přírůstku 35/2013, č.j. MHMP 377141/2010
Zpracoval: Určení fondu (07.08.2008)
Určení části fondu V. Knotkovou (20.03.2013)
GI 2012 (20.03.2013)
Zobrazeno:  8x