1062 • Německé státní gymnasium na Královských Vinohradech, Praha XII., Tylovo nám. 25

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Německé státní gymnasium na Královských Vinohradech, Praha XII., Tylovo nám. 25
Číslo listu NAD: 1062
Datace: 1898 - 1923
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: Německé státní gymnasium na Královských Vinohradech, Praha XII., Tylovo nám. 25; dříve K. k. deutsches Staatsgymnasium in Königliche Weinberge
Místo vzniku: Praha Královské Vinohrady (Vinohrady, Praha XII - Vinohrady); Praha 2 - Vinohrady
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 1.04
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 33 / 1.04 1898 - 1923
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 33 / 1.04 1898 - 1923
0 / 0 0 / 0 33 / 1,04
Tematický popis: Kronika, katalogy, maturitní protokol.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: GI 2012 (13.11.2013)
Zobrazeno:  9x