220 • Cech knihařů Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Cech knihařů Praha
Číslo listu NAD: 220
Datace: 1609 - 1860
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva
Původce: Cech knihařů Praha
Místo vzniku: Praha Vídeň
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.23
Zpracováno: 0.23
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Kartony 1 / 0.12 1 / 0.12 0 / 0.00 1842 - 1860
Listiny do roku 1850 6 / 0.11 6 / 0.11 0 / 0.00 1609 - 1769
7 / 0,23 7 / 0,23 0 / 0
Tematický popis: Cechovní artikule a panovnická privilegia, účetní spisový materiál
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: Fond zinventarizovala Z. Brátková (12.10.2007)
GI 2012 (01.10.2012)
Poznámka: Sbírka cechů v minulosti ukládána pertinenčním způsobem tzn. materiály zválště listinné a knižní povahy uloženy v příslušných sbírkách.
Pomůcky:
Inventář CECH KNIHAŘŮ PRAHA 1670-1860 • č. pom. 448
Zobrazeno:  15x