1093 • Dětská fakultní nemocnice na Karlově

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Dětská fakultní nemocnice na Karlově
Číslo listu NAD: 1093
Datace: 1888 - 1963
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Zdravotní ústavy - nemocnice, polikliniky, sanatoria a porodnice
Původce: Česká dětská nemocnice v Praze II., Dětská fakultní nemocnice na Karlově.
Místo vzniku: Praha Nové Město pražské (Praha II - Nové Město, Praha 2 - Nové Město)
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.39
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.06 1888 - 1929
* rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.06 1888 - 1929
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 4 / 0.33 1927 - 1963
0 / 0 0 / 0 5 / 0,39
Tematický popis: Zlatá pamětní kniha, plánová dokumentace se spisy staveb.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 29/63 dne 2.9.1963, přír. č. 25/74 dne 12.9.1974
Zpracoval: GI 2012 (06.12.2013)
Zobrazeno:  17x