66 • Velkostatek Dolní Počernice

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Velkostatek Dolní Počernice
Číslo listu NAD: 66
Datace: 1706 - 1935
Oddělení: 06
Tématické skupiny: Velkostatky
Původce: Velkostatek Dolní Počernice
Místo vzniku: Praha Dolní Počernice
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.34
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.13 1858 - 1935
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 9 / 0.21 1706 - 1920
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 9 / 0.21 1706 - 1920
0 / 0 0 / 0 10 / 0,34
Tematický popis: Malé torzo spisů většinou hospodářské písemnosti velkostatku z doby z doby vlastnictví Vojtěchem Dercsenyim, kniha kostelních účtů 1706-1726
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 8/58 dne 15.7.1958
05.05.2008 č. úbytku 50/2008, č.j. MHMP 255537/2008 (delimitace do: Státní oblastní archiv Třeboň)
Zpracoval: GI 2012 (26.6.2014)
Poznámka: Úřední knihy uloženy ve sbírce rukopisů hl. m. Prahy
Zobrazeno:  8x