66 • Velkostatek Dolní Počernice

Typ záznamu: Fonds
Název fondu: Velkostatek Dolní Počernice
Číslo listu NAD: 66
Datace: 1706 - 1923 (1936)
Oddělení: 06
Tématické skupiny: Velkostatky
Původce: Velkostatek Dolní Počernice
Místo vzniku:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.43
Zpracováno: 0.43
Nezpracováno: 0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 13 / 0.20 13 / 0.20 0 / 0.00 1706 - 1920
* úřední knihy 13 / 0.20 13 / 0.20 0 / 0.00 1706 - 1920
Kartony 2 / 0.23 2 / 0.23 0 / 0.00 1844 - 1923 (1936)
15 / 0.43 15 / 0.43 0 / 0
Tematický popis: Malé torzo spisů a knih většinou korespondence a hospodářské písemnosti velkostatku z doby z doby vlastnictví Vojtěchem Dercsenyim, kniha kostelních účtů 1706-1726
Místo uložení:
Převzato: přír. č. 8/58 dne 15.7.1958
05.05.2008 č. úbytku 50/2008, č.j. MHMP 255537/2008 (delimitace do: Státní oblastní archiv Třeboň)
Zpracoval: GI 2012 (26.6.2014)
Fond zinventarizovala M. Maříková (09.12.2019)
Poznámka: Úřední knihy uloženy ve sbírce rukopisů hl. m. Prahy
Pomůcky:
Inventář VELKOSTATEK DOLNÍ POČERNICE 1706-1923 (1936) • č. pom. 621
Zobrazeno:  136x