960 • Reálné gymnasium, Praha XII. - Vinohrady, Na Smetance 505/1

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Reálné gymnasium, Praha XII. - Vinohrady, Na Smetance 505/1
Číslo listu NAD: 960
Datace: 1896 - 1949
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: Reálné gymnasium, Praha XII. - Vinohrady, Na Smetance 505/1; původně 1. státní reálka na Královských Vinohradech, Na Smetance 1
Místo vzniku: Praha Královské Vinohrady (Vinohrady, Praha XII - Vinohrady); Praha 2 - Vinohrady
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 3.96
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 70 / 3.48 1896 - 1949
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 70 / 3.48 1896 - 1949
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.14 1899 - 1949
Fotografické archiválie 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.01 1903 - 1903
* fotografie na papírové podložce 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.01 1903 - 1903
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 6 / 0.33 1899 - 1949
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 6 / 0.33 1899 - 1949
0 / 0 0 / 0 78 / 3,96
Tematický popis: Katalogy žáků, kroniky, pamětní kniha, podací protokoly, maturitní protokoly, inventáře, tablo 7. A 1903
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 21/54 dne 21.11.1954, přír. č. 22/83 dne 11.8.1983
Zpracoval: GI 2012 (4.11.2013)
Určení částu fondu (01.07.2016)
Zobrazeno:  14x