1316 • Dvanáctiletá střední škola, Praha 6, Bílá 1

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Dvanáctiletá střední škola, Praha 6, Bílá 1
Číslo listu NAD: 1316
Datace: 1953 - 1961
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: Dvanáctiletá střední škola, Praha 6, Bílá 1; do r. 1960 6. jedenáctiletá střední škola, Praha 6, Bílá 1
Místo vzniku: Praha Praha 6
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 1.09
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 27 / 1.09 1953 - 1961
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 27 / 1.09 1953 - 1961
0 / 0 0 / 0 27 / 1,09
Tematický popis: Třídní výkazy, protokoly o maturitních zkouškách
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: Přír. č. 22/1976 ze dne 23.6.1976
20.03.2013 č. přírůstku 33/2013, č.j. MHMP 377141/2010
Zpracoval: Dohledání fondu. (29.7.2008)
GI 2012 (20.03.2013)
Zobrazeno:  8x