932 • Německé státní gymnázium Praha II. - Nové Město, Štěpánská 20

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Německé státní gymnázium Praha II. - Nové Město, Štěpánská 20
Číslo listu NAD: 932
Datace: 1828 - 1944
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: Německé státní gymnázium Praha II. - Nové Město, Štěpánská 20 - Deutsches Staats-Gymnasium in Prag - Neustadt; r. 1885 - 1887 Deutsches K. K. Staats-Untergymnasium in Prag - Neustadt.
Místo vzniku: Praha Nové Město pražské (Praha II - Nové Město, Praha 2 - Nové Město)
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 3.12
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 129 / 3.08 1885 - 1944
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 129 / 3.08 1885 - 1944
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.04 1828 - 1941
0 / 0 0 / 0 130 / 3,12
Tematický popis: Maturitní protokoly, pamětní kniha, katalogy žáků, třídní knihy, katalogy učitelské knihovny.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: GI 2012 (08.11.2013)
Zobrazeno:  2x