1107 • Farní úřad u sv. Jiljí Praha - Staré Město

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Farní úřad u sv. Jiljí Praha - Staré Město
Číslo listu NAD: 1107
Datace: 1784 - 1948
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Církevní instituce římskokatolické - fary
Původce: Farní úřad u sv. Jiljí Praha - Staré Město
Místo vzniku: Praha Staré Město pražské (Praha I. - Staré Město)
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 1.27
Zpracováno: 1.27
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 43 / 0.93 43 / 0.93 0 / 0.00 1784 - 1948
* úřední knihy 43 / 0.93 43 / 0.93 0 / 0.00 1784 - 1948
Kartony 1 / 0.12 1 / 0.12 0 / 0.00 1830 - 1857
Registraturní pomůcky 13 / 0.22 13 / 0.22 0 / 0.00 1847 - 1937
* podací protokoly/deníky 13 / 0.22 13 / 0.22 0 / 0.00 1847 - 1937
57 / 1,27 57 / 1,27 0 / 0
Tematický popis: Knihy instrukcí a nařízení, knihy vlastní duchovní správy a ritu, knihy prohlášek snoubenců, knihy hospodářské a účetní povahy, torzo spisového materiálu
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: 1950, 27.12.1960 přír. č. 110/60, 20.5.1975 přír.č. 13/75
Zpracoval: Fond zinventarizovala Z. Brátková (17.09.2009)
GI 2012 (25.09.2013)
Pomůcky:
Inventář FARNÍ ÚŘAD U SVATÉHO JILJÍ NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 1784-1948 • č. pom. 495
Zobrazeno:  1x