5 • Magistrát hlavního města Prahy II.

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Magistrát hlavního města Prahy II.
Číslo listu NAD: 5
Datace: (1837) 1945 - 2006
Oddělení: 02
Části fondu: 5/1 • Spolkový katastr 5/2 • Zápisy ze zasedání rady a pléna NVP, rady a zastupitelstva hlavního města Prahy 5/3 • Ústřední národní výbor hlavního města Prahy, Referát pro národní správu majetku 5/4 • Komise Národního výboru hlavního města Prahy 5/5 • Kancelář primátora 5/6 • Odbor vnitřních věcí Národního výboru hlavního města Prahy 5/7 • Církevní referát 5/8 • Vojenský referát 5/9 • Odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy 5/10 • Stavební odbor Národního výboru hlavního města Prahy 5/11 • Kontrolní odbor Národního výboru hlavního města Prahy 5/12 • Odbor vnitřního obchodu 5/13 • Divadelní referát 5/14 • Plánovací odbor Národního výboru hlavního města Prahy 5/15 • Odbor komunálního hospodářství a zemědělství Národního výboru hlavního města Prahy 5/16 • Odbor obchodu a služeb Národního výboru hlavního města Prahy 5/17 • Odbor kultury 5/18 • Kronika Prahy (přehledy tisku) 5/19 • Prezidiální referát Ústředního národního výboru hlavního města Prahy 5/20 • Organizační a kontrolní odbor Národního výboru hlavního města Prahy 5/21 • Organizační odbor Národního výboru hlavního města Prahy 5/22 • Referát pracovních sil 5/23 • Odbor služeb a místního průmyslu 5/24 • Zemědělský odbor Národního výboru hlavního města Prahy 5/25 • Válečné škody 5/26 • Fond národní obnovy a správa konfiskovaných firem 5/27 • Odbor kádrové a personální práce Národního výboru hlavního města Prahy 5/28 • Městský institut veřejného pořádku 5/29 • Odbor obrany Národního výboru hlavního města Prahy 5/30 • Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 5/31 • Odbor sociální péče a zdravotnictví Národního výboru hlavního města Prahy 5/32 • Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 5/33 • Finanční komise Zastupitelstva hlavního města Prahy 5/34 • Odbor legislativní a právní 5/35 • Výbor lidové kontroly Národního výboru hlavního města Prahy 5/36 • Odbor kulturní správy Národního výboru hlavního města Prahy 5/37 • Finanční odbor Národního výboru hlavního města Prahy 5/38 • Hospodářská správa 5/39 • Magistrát hlavního města Prahy II - varia
Tématické skupiny: Národní výbory krajské, ÚNV a NV hlavního města Prahy Samospráva po roce 1990 - statutárních měst Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)
Původce: Ústřední národní výbor hlavního města Prahy, pak Národní výbor hlavního města Prahy, pak Magistrátní úřad hlavního města Prahy, nyní Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
Zemský národní výbor - stavební sekce, Zemský výbor Království českého - stavební sekce
Ústřední národní výbor hlavního města Prahy, Praha 1, Mariánské nám. 2
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 613.02
Zpracováno: 692.91
Nezpracováno: 405.27
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 3429 / 145.81 3429 / 145.81 17 / 0.70 (1837) 1945 - 2006
* úřední knihy 3429 / 145.81 3429 / 145.81 17 / 0.70 (1837) 1945 - 2006
Kartotéky 107 / 28.85 107 / 28.85 3 / 2.66 (1922) 1945 - 1954
Kartony 3933 / 423.20 4660 / 498.29 1335 / 142.02 (1837) 1945 - 2002
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 1968 / 257.56 (1918) 1945 - 2006
* balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 1957 / 256.06 (1918) 1945 - 2004
Mapy, plány, tech. výkresy, graf. listy, kresby 14 / 2.55 14 / 2.55 0 / 0.00 1950 - 1974
* atlasy 2 / 0.05 2 / 0.05 0 / 0.00 1970 - 1970
* technické výkresy 12 / 2.50 12 / 2.50 0 / 0.00 1950 - 1974
Registraturní pomůcky 250 / 12.61 250 / 12.61 46 / 2.33 (1837) 1945 - 1992
* indexy 81 / 4.00 81 / 4.00 34 / 1.75 (1837) 1945 - 1992
* podací protokoly/deníky 169 / 8.61 169 / 8.61 12 / 0.58 (1851) 1945 - 1991
Fascikly 0 / 0.00 25 / 4.80 0 / 0.00 1985 - 1996
7733 / 613,02 8485 / 692,91 3369 / 405,27
Tematický popis: Materiál zachycuje činnost samosprávy včetně přenesené státní správy hlavního města Prahy od r. 1945.
Sbírka plánů pražských budov ve správě zemských institucí.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 7/98 dne 23.3.1994, přír. č. 16/97 dne 10.11.1997, přír. č. 13/98 dne 28.1.1997, přír. č. 14/98 dne 7.2.1997, přír. č. 20/98 dne 23.2.1998, přír. č. 23/98 dne 15.5.1998, přír. č. 8/99 dne 18.3.1999, přír. č. 6/00 dne 9.2.2000, přír. č. 8/00 dne 1.3.2000, přír. č. 26/01 dne 5.11.2001, přír. č. 61/03 dne 27.11.1997, přír. č. 62/03 dne 16.1.2003, přír. č. 247/03 dne 3.2.1998, přír. č. 64/03 dne 4.2.1999, přír. č. 65/03 dne 10.3.1999, přír. č. 67/03 dne 1.7.1999, přír. č. 68/03 dne 24.8.1999, přír. č. 69/03 dne 15.7.1999, přír. č. 70/03 dne 29.9.1999, přír. č. 71/03 dne 5.11.1999, přír. č. 72/03 dne 14.1.2000, přír. č. 73/03 dne 31.1.2000, přír. č. 74/03 dne 18.2.2000, přír. č. 75/03 dne 5.4.2000, přír. č. 76/03 dne 17.3.2000, přír. č. 77/03 dne 10.3.2000, přír. č. 79/03 dne 1.6.2000, přír. č. 80/03 dne 8.8.2000, přír. č. 81/03 dne 21.11.2000, přír. č. 83/03 dne 8.12.2000, přír. č. 86/03 dne 30.1.2001, přír. č. 87/03 dne 27.3.2001, přír. č. 88/03 dne 2.4.2001, přír. č. 89/03 dne 1.6.2001, přír. č. 90/03 dne 22.11.2001, přír. č. 91/03 dne 17.1.2002, přír. č. 92/03 dne 18.12.2002, přír. č. 93/03 dne 18.12.2002, přír. č. 94/03 dne 30.1.2003
29.03.2004 č.př. 8/2004 - odbor kancelář ředitele MHMP, oddělení volených orgánů (zápisy z usnesení rady)
29.03.2004 č.př. 9/2004 - kancelář primátora
08.12.2004 č.př. 37/2004
08.12.2004 č.př. 40/2004
25.01.2005 č.př. 17/2005
13.03.2006 č. přírůstku 11/2006 (delimitace od: Národní archiv)
13.03.2006 č. úbytku 12/2006 (delimitace do: Národní archiv)
20.09.2006 č. přírůstku 80/2006
27.03.2007 č. přírůstku 54/2007
18.04.2008 č. přírůstku 44/2008, č.j. MHMP 38596/2007
18.04.2008 č. přírůstku 45/2008, č.j. MHMP 47518/2007
18.4.2008 č. přírůstku 46/2008, č.j. MHMP 46347/2007
13.02.2017 č. přírůstku 17/2017, č.j. MHMP 1345372/2016
13.02.2018 č. přírůstku 46/2018
13.02.2018 č. přírůstku 47/2018
Zpracoval: Vytvoření rejstříku k agendě státního občanství (29.07.2004)
Po zrušení Zemského národního výboru přešla agenda stavební sekce ZNV na ÚNV Praha - technický referát (viz Normativní věstník hl. m. Prahy 1949, částka 142). Agenda byla zpracováno dr. Hlochem a dr. Hlochovou v letech 1983 - 1994 a materiály zařazeny do fondu Magistrátu hl. m. Prahy II. (13.01.2005)
Inventarizace fondu (20.09.2005)
Referát III. pro vnitřní věci a bezpečnost inventarizovali D. Budský, K. Jíšová (04.01.2006)
Fond odboru zpracovali K. Jíšová a D. Budský (07.06.2006)
Fond zinventarizovala K. Jíšová a D. Budský (02.11.2006)
Část fondu (stavební odbor) zinventarizoval D. Budský (25.03.2008)
GI 2012 (14.04.2014)
Část fondu (odbor kultury) zinventarizovaly K. Jíšová a A. Němcová (20.01.2015)
Literatura: Archiv hlavního města Prahy, Průvodce po fondech a sbírkách, Praha 1955.
A. Merta: Pražské národní výbory. Vývoj jejich organizace v letech 1945-1965. Praha 1966.
Pomůcky:
Inventář ÚSTŘEDNÍ NÁRODNÍ VÝBOR (MAGISTRÁT) HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - REFERÁT PRO NÁRODNÍ SPRÁVU MAJETKU ODDĚLENÍ NEMOVITOSTÍ 1945 - 1949 (1955) • č. pom. 34
Inventář FOND NÁRODNÍ OBNOVY (1938) 1945 - 1950 • č. pom. 36
Dílčí inventář SOUPIS PROTOKOLŮ PŘEDSEDNICTVA, PLENÁRNÍCH ZASEDÁNÍ A RADY ÚSTŘEDNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A NÁRODNÍHO VÝBORU HLAV… • č. pom. 38
Prozatímní inventární seznam NÁRODNÍ VÝBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (NVP). OSOBNÍ SPISY ZAMĚSTNANCŮ NAROZENÝCH V LETECH 1881 - 1905 • č. pom. 91
Inventář (ÚSTŘEDNÍ) NÁRODNÍ VÝBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, ODBOR FINANČNÍ - MAJETKOPRÁVNÍ ODDĚLENÍ, AGENDA: VÁLEČNÉ ŠKODY (1900) 1938 - 1967 • č. pom. 97
Inventář ODBOR KULTURY NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (1904) 1949 - 1990 • č. pom. 135
Edice PRAŽSKÉ SPOLKY. SOUPIS PRAŽSKÝCH SPOLKŮ NA ZÁKLADĚ ÚŘEDNÍCH EVIDENCÍ Z LET 1895 - 1990 • č. pom. 136
Inventář VOJENSKÝ REFERÁT ÚSTŘEDNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (1940) 1945 - 1948 (1953) • č. pom. 153
Inventář ODBOR PRO VNITŘNÍ VĚCI NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (1898) 1945 - 1991 • č. pom. 154
Rejstřík PORADY VEDOUCÍCH FUNKCIONÁŘŮ NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY SV. 1 1963-1987 • č. pom. 167
Rejstřík PORADY VEDOUCÍCH FUNKCIONÁŘŮ NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY SV. 2 1963-1987 • č. pom. 168
Prozatímní inventární seznam NÁRODNÍ VÝBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. KOMISE. 1945-1989 • č. pom. 176
Rejstřík PORADY VEDOUCÍCH FUNKCIONÁŘŮ NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 1963 - 1987 • č. pom. 183
Prozatímní inventární seznam ZEMSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR - STAVEBNÍ SEKCE 1791 - 1948 • č. pom. 188
Tematický rejstřík ÚSTŘEDNÍ NÁRODNÍ VÝBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, ODBOR PRO VNITŘNÍ VĚCI, STÁTNÍ OBČANSTVÍ 1949-1975 • č. pom. 269
Prozatímní inventární seznam ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (NVP) 1968-1992 • č. pom. 294
Prozatímní inventární seznam ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (NVP) 1980-1994 • č. pom. 295
Prozatímní inventární seznam ODBOR SPRÁVY MAJETKU MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (NVP) 1961-1997 • č. pom. 296
Prozatímní inventární seznam ODBOR OBRANY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (NVP) 1945-1998 • č. pom. 297
Prozatímní inventární seznam ODBOR LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (NVP) 1953-1991 • č. pom. 298
Prozatímní inventární seznam MĚSTSKÝ INSTITUT VEŘEJNÉHO POŘÁDKU 1968-1991 • č. pom. 299
Prozatímní inventární seznam KANCELÁŘ RADNÍHO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY M. HVÍŽĎALY 1988-1994 • č. pom. 300
Prozatímní inventární seznam KANCELÁŘ RADNÍCH ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 1990 - 1994 • č. pom. 301
Prozatímní inventární seznam FINANČNÍ KOMISE ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 1993-1998 • č. pom. 302
Prozatímní inventární seznam KANCELÁŘ PRIMÁTORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (NVP) 1965-2002 • č. pom. 303
Inventář MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY II. - REFERÁT XII. PRO INFORMACE, OSVĚTU A TĚLESNOU VÝCHOVU, DIVADELNÍ ODDĚLENÍ 1851 - 1957 • č. pom. 344
Dílčí inventář MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY II. - REFERÁT III. PRO VNITŘNÍ VĚCI A BEZPEČNOST (1922) 1949-1954 • č. pom. 353
Dílčí inventář MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY II. - ODBOR PRO VĚCI CÍRKEVNÍ NVP (1906) 1949-1990 • č. pom. 376
Dílčí inventář MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY II. - FINANČNÍ ODBOR ÚNV (NVP) (1931) 1945-1992 • č. pom. 392
Dílčí inventář ÚSTŘEDNÍ NÁRODNÍ VÝBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - REFERÁT PRO NÁRODNÍ SPRÁVU MAJETKU A NÁSLEDUJÍCÍ AGENDY 1945-1949 (1969) • č. pom. 440
Dílčí inventář STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946-1986 • č. pom. 466
Dílčí inventář STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946-1986 • č. pom. 497
Dílčí inventář MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY II. - ODBOR KULTURY NVP II 1956-1995 • č. pom. 560
Zobrazeno:  3083x