924 • Vyšší dívčí škola a dívčí reálné gymnasium hlavního města Prahy, Vodičkova ul.

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Vyšší dívčí škola a dívčí reálné gymnasium hlavního města Prahy, Vodičkova ul.
Číslo listu NAD: 924
Datace: 1863 - 1950
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.) Školy obecné a národní Odborné školy - zdravotnické, sociálně - zdravotní, sociální, hospodyňské (výživy)
Původce: Vyšší dívčí škola Praha II., Vodičkova ul. 22/683, Přípravka Vyšší dívčí školy v Praze
Odborná škola pro ženská povolání, Praha II. - Nové Město, Vodičkova ul.
Místo vzniku: Praha Nové Město pražské (Praha II - Nové Město, Praha 2 - Nové Město)
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 15.71
Zpracováno: 15.71
Nezpracováno: 0.04
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 1276 / 11.44 1276 / 11.44 0 / 0.00 1863 - 1949
* úřední knihy 1276 / 11.44 1276 / 11.44 0 / 0.00 1863 - 1949
Registraturní pomůcky 10 / 0.43 10 / 0.43 1 / 0.04 1863 - 1950
* podací protokoly/deníky 10 / 0.43 10 / 0.43 1 / 0.04 1863 - 1950
Kartony 32 / 3.84 32 / 3.84 0 / 0.00 1863 - 1950
1318 / 15,71 1318 / 15,71 1 / 0,04
Tematický popis: Třídní katalogy, maturitní protokoly, knihy oběžníků, podací protokoly, spisový materiál, evidence sbírek, účetnictví, konferenční protokoly, dokumentace, osobní doklady studentek
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 12/53 dne 23.12.1953, přír. č. 62/60 dne 29.8.1960
přír. č. 9/61 dne 15.2.1961
Zpracoval: Dohledání části fondu (20.03.2006)
GI 2012 (17.02.2014)
Určení fondu (22.03.2017)
Dohledání části fondu (06.04.2006)
GI 2012 (4.2.2014)
Fond zinventarizovala Z. Damová (24.03.2017)
určení části fondu (31.05.2017)
Pomůcky:
Inventář VYŠŠÍ DÍVČÍ ŠKOLA A DÍVČÍ REÁLNÉ GAMNASIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, VODIČKOVA UL. 1863-1950 • č. pom. 587
Zobrazeno:  9x