17 • Obvodní národní výbor Praha 14

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Obvodní národní výbor Praha 14
Číslo listu NAD: 17
Datace: (1918) 1945 - 1960
Oddělení: 02
Tématické skupiny: Národní výbory okresní a jim na roveň postavené NV městské, jednotné NV a ÚNV
Původce: Obvodní národní výbor v Praze XIV - Nuslích, Obvodní národní výbor v Praze 14
Místo vzniku: Praha Praha 14
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 12.5
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 21 / 1.00 (1918) 1945 - 1953
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 21 / 1.00 (1918) 1945 - 1953
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 74 / 8.30 1948 - 1960
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 123 / 3.20 (1935) 1945 - 1957
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 68 / 0.75 1954 - 1957
* indexy 0 / 0.00 0 / 0.00 55 / 2.45 (1935) 1945 - 1951
0 / 0 0 / 0 218 / 12,5
Tematický popis: Materiál vzešlý z činnosti úřadu.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 17.5.1960 pod č. 18/60, 4.5.1961 pod č. 24/61, přír. č. 12/98 dne 18.12.1998, přír. č. 15/98 dne 1.7.1997, přír. č. 30/98 dne 15.8.1998
Skartace: 15.4.1960 J. Čarek, F. Holec
Zpracoval: GI 2012 (20.9.2013)
Zobrazeno:  8x