887 • Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Seiferta Praha 3 - Žižkov, Vlkova 31

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Seiferta Praha 3 - Žižkov, Vlkova 31
Číslo listu NAD: 887
Datace: 1953 - 2005
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Osmileté a devítileté školy
Původce: Základní devítiletá škola Praha 3 - Žižkov, Vlkova 31; dříve 61. osmiletá střední škola, Praha 11 - Žižkov, Dobrovolců 31
Základní a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3 - Žižkov, Vlkova 31
Místo vzniku: Praha Praha 3 Žižkov (Praha 11 - Žižkov, Praha 3 - Žižkov)
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 5.76
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.01 1970 - 1970
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 47 / 5.42 1953 - 2005
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 12 / 0.13 1991 - 2002
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 12 / 0.13 1991 - 2002
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 46 / 0.20 1967 - 1970
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 46 / 0.20 1967 - 1970
0 / 0 0 / 0 106 / 5,76
Tematický popis: Třídní výkazy, spisy, kronika, pamětní kniha, účetní materiály
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 6/73 dne 16.4.1973
02.02.2007 č. přírůstku 21/2007
21.07.2009 č. přírůstku 55/2009, č.j. AMP 0650/2009
23.08.2013 č. přírůstku 68/2013, č.j. AMP 569/2013
04.03.2016 č. přírůstku 48/2016, č.j. S-MHMP 87035/2016
Zpracoval: GI 2012 (23.08.2013)
Zobrazeno:  6x